"Mensen om me heen zeggen de laatste tijd vaak tegen me dat ik heel erg positief veranderd ben."

Zwangerschapsbegeleiding

Nu al in contact met uw baby

Als aanstaande moeder voelt u de baby in uw buik met de dag groter worden. Op een gegeven moment voelt u het ook bewegen. Met het vorderen van de zwangerschap worden de bewegingen steeds krachtiger en op een gegeven moment kan uw partner de baby ook voelen door een hand op uw buik te leggen.

Een ongeboren baby kan al goed voelen; de toegenomen spanning in het lichaam van de moeder wanneer u het (te) druk heeft maar ook de liefdevolle hand op uw buik. Tijdens de zwangerschaps­begeleiding leert u samen met uw partner door middel van aanraking contact te maken met de baby. Zo ontstaat al voor de geboorte een liefdevol en bevestigend contact met het ongeboren kind, het zal zich veilig en welkom voelen en reageren door zich in uw hand te nestelen. Zo legt u al voor de geboorte de basis voor een veilige hechting. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van uw kind en zijn/haar emotionele en lichamelijke gezondheid en stabiliteit.

Zelf wordt u door de begeleiding gevoeliger voor de signalen van uw lichaam en de baby in uw buik. De partner wordt door het contact met u en de baby sterker betrokken bij de zwangerschap.

Begeleiding door een haptotherapeut kan ook zinvol zijn wanneer er in uw leven gebeurtenissen zijn geweest zoals: een miskraam, I.V.F. traject, seksueel misbruik of een traumatische bevalling die een conceptie, zwangerschap of bevalling kunnen bemoeilijken.

Het volledige verhaal...