Haptotherapie

Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij:

  • klachten ten gevolge van lichamelijke en/of psychische overbelasting; stress of burn-out
  • spanningsklachten zoals: spierpijn, buikklachten, hyperventilatie, nek-, hoofd- of rugklachten
  • angst, onrust, slaapproblemen
  • problemen met acceptatie van verlies, ziekte, handicap
  • moeilijkheden bij het herkennen of benoemen van gevoelens
  • ingrijpende gebeurtenissen (trauma)
  • problemen met seksualiteit en intimiteit
  • lichamelijke klachten waarvoor uw arts geen lichamelijke oorzaak kan vinden
  • werk- of studieproblemen
  • relationele problemen

Een sessie haptotherapie vindt plaats op afspraak en duurt ongeveer een uur. De behandeling begint met een kennismakingsgesprek waarin we informatie uitwisselen en, aan de hand van uw verhaal, samen bepalen wat voor u de beste behandeling is. Vervolgens spreken we een aantal behandelingen af waarin u uitgebreider kennis maakt met haptotherapie in het algemeen en met mijn werkwijze in het bijzonder. Na ongeveer drie sessies bepalen we in een evaluerend gesprek of haptotherapie de juiste keuze is, wat de behandeldoelen zijn en wat de ideale frequentie en duur van de behandeling moet zijn.

Tijdens de begeleiding gaan we samen op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Door inzicht gevende gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking ervaart u aan den lijve wat uw lichaam te vertellen heeft. Wanneer u de signalen van uw lichaam gaat herkennen en serieus gaat nemen komen voelen en denken weer in balans. U kunt dan meer gaan leven in overeenstemming met uw gevoel. Dit heeft een positief effect op uw welzijn, gezondheid, zelfvertrouwen en stabiliteit.

Bel direct om een afspraak te maken