Praktijkinformatie

Tarieven

Een behandeling haptotherapie of zwangerschapsbegeleiding vindt plaats op afspraak en duurt een uur. De kosten bedragen € 95,00 per behandeling.

Een sessie relatietherapie duurt 1,5 uur en kost eveneens € 95,00 per uur.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden haptotherapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering (dit gaat niet ten koste van uw eigen risico), raadpleeg hiervoor uw polis of de vergoedingenlijst op www.haptotherapeuten-vvh.nl.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten (www.haptotherapeuten-vvh.nl) en de Vereniging voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding (www.vhzb.nl). Ik ben gebonden aan hun eisen t.a.v. bijscholing, inter- en supervisie, ook is er tuchtrecht van kracht.

Over het algemeen is voor haptotherapie geen verwijzing van de huisarts nodig.

Privacy

Christel van der Kaaden, praktijk voor Haptotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Christel van der Kaaden, praktijk voor Haptotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Haptotherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik een privacyverklaring opgesteld. De nieuwe privacyverklaring treft u aan op het prikbord in de wachtkamer of kunt u met de volgende link openen: Privacyverklaring Christel van der Kaaden

Indien u na het doornemen van mijn privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met mij opnemen.

Behandelovereenkomst (PDF)

Bij de start van de behandeling ga ik met u een behandelovereenkomst aan. De behandelovereenkomst is hier te vinden: Behandelovereenkomst versie juni 2019.

Niet tevreden?

Mijn doel is om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent, of vragen heeft over de geboden zorg. Ik nodig u dan van harte uit om met mij hierover in gesprek te gaan. Meestal is dat voldoende en leidt dit tot een oplossing.
Als dit niet mogelijk is voor u, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging. Hij/zij heeft een luisterend oor en is in staat om uw eventuele vragen te beantwoorden, zodat voor u de situatie duidelijker wordt. Wilt u contact met onze vertrouwenspersoon? Belt of mailt u dan met de VVH. www.haptotherapeuten-vvh.nl.

Als u toch een melding wilt doen of uiteindelijk toch besluit om een officiële klacht in te dienen, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van de beroepsvereniging van de VVH waar ik bij aangesloten ben: Klachtenprocedure

Bel direct om een afspraak te maken