Haptotherapie bij bevallingsangst

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat vijf tot tien procent van de zwangere vrouwen bovenmatig angstig is voor de bevalling. Bij vrouwen met angst voor de bevalling komen meer complicaties en interventies voor zoals: meer keizersneden op verzoek, driemaal zoveel spoedkeizersneden, tweemaal zoveel vroeggeboorten en zesmaal zoveel posttraumatische stressstoornis. Bovendien kan stress de groei van de baby negatief beïnvloeden. Soms is de angst voor de bevalling zo groot dat een zwangerschap wordt uit- of afgesteld.

Bent u erg bang voor de bevalling dan kan haptotherapie een goede keuze zijn. Door het toenemen van het lichaamsbesef, inzicht gevende gesprekken en het ontwikkelen van vaardigheden zoals het leren omgaan met weeën en pijn kan angst plaatsmaken voor vertrouwen in het eigen vermogen om te bevallen. Waardoor u meer van de zwangerschap kunt genieten en de geboorte met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Indien mogelijk wordt uw partner actief en intensief bij dit proces betrokken waardoor ook zijn vertrouwen toeneemt, hij u tot steun kan zijn bij de bevalling en u zich veiliger voelt.

Mijn praktijk heeft vanaf 2013 deelgenomen aan een wetenschappelijk onderzoek dat de effecten van haptotherapie  op bevallingsangst heeft onderzocht. De resultaten geven aan dat haptotherapie zeer effectief is bij bevallingsangst en een positief effect heeft op de hechting.  Mijn collega Gert Klabbers(Apeldoorn) is in 2018 gepromoveerd op dit onderwerp: https://youtu.be/sklRxM9Lzo8.

Bel direct om een afspraak te maken