Relatietherapie

Wat is relatietherapie?

Elk mens heeft behoefte aan een gevoel van veiligheid en verbondenheid: ‘Houd je van me?’, ‘ben je er als ik je nodig heb?’ Relatieproblemen kunnen ontstaan  wanneer partners moeite hebben met het omgaan met emoties die tussen hen beiden spelen.

Wanneer er in de baby- of kindertijd onvoldoende veiligheid is geweest dan ontwikkelt het kind een onveilige hechtingsstijl. Een onveilige hechting kan in het latere leven leiden tot problemen in het omgaan met emoties zowel bij uzelf als in relatie met anderen. Bij een onveilige hechting van één of beide partners ontstaan sneller relatieproblemen.

Binnen de relatiebegeleiding krijgt u meer inzicht in uw eigen emoties en die van uw partner en leert u er anders mee omgaan. Dit is belangrijk omdat emoties uitdrukkingen zijn van onze diepste wensen en verlangens:

  • het verlangen om tevreden te zijn met uzelf, hoe u ook bent
  • het verlangen dat uw partner u accepteert en respecteert om wie u bent
  • het verlangen om gehoord, gezien en gewaardeerd te worden
  • het verlangen om u veilig en verbonden te voelen

Wanneer u weet hebt van uw eigen verlangens en die van de ander en hieraan uiting kunt geven dan is er weer contact. Waar u zich eerst onveilig en ver verwijderd voelde van elkaar ontstaat binnen de relatie weer hoop, vertrouwen en veiligheid, en kan de liefde weer opbloeien.

Wat houdt relatiebegeleiding in?

Een sessie relatiebegeleiding duurt doorgaans 1,5 uur. In de eerste sessie maken we uitgebreid kennis, geef ik informatie over praktische zaken de therapie betreffende (kosten, frequentie, evaluatiemomenten etc.), kunt u vragen stellen en proberen we het relatieprobleem helder te krijgen: hoe gaat u met elkaar om, wat voelt u daarbij, hoe reageert u op elkaar, wat is het ‘vaste riedeltje’ waar u steeds weer, onbedoeld, in terechtkomt? Kortom, wat is het patroon? Tevens stellen we het einddoel vast; waar wilt u samen naar toe?

Wanneer u na het intakegesprek besluit met mij ‘in zee te gaan’ volgt een individuele sessie voor beide partners. In dit gesprek gaan we dieper in op uw persoonlijke levensverhaal en uw ‘kwetsbare plekken’, met name gericht op die aspecten die van belang zijn voor de relatie.

Hierna gaan we verder met sessies voor u beiden. Hierin worden de problematiek en de onderliggende emoties verder uitgediept en leert u anders met uzelf en elkaar omgaan. Het gaat hierbij om: wat beweegt mij gevoelsmatig, wat doet dit met mijn partner, wat doet mijn partner met mij, waar blokkeren we, welke patronen zijn zichtbaar, waar worden die door veroorzaakt, en hoe kunnen we dit verhelpen. Hierbij maak ik gebruik van: het gesprek, ervaringsoefeningen, aanraking of spelvormen. Soms worden ook oefeningen voor thuis meegegeven of adviseer ik u om iets te lezen.

Aanvankelijk vinden de sessies frequent plaats bijvoorbeeld eenmaal per week of twee weken. Zodra het kan, worden de sessies, uiteraard in onderling overleg, verder uit elkaar gepland.

De duur van relatietherapie is niet te voorspellen, dit hangt af van de aard, ernst en duur van de problematiek en van ‘hoe diep’ u wilt gaan. De duur van een traject varieert van enkele sessies tot 1 jaar.

Bel direct om een afspraak te maken