"Mensen om me heen zeggen de laatste tijd vaak tegen me dat ik heel erg positief veranderd ben."

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van ingrijpende ervaringen zoals: een geweldsmisdrijf, ongeval, zware en pijnlijke medische ingrepen, verlieservaringen, werk gerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende of schaamtevolle ervaringen. Ook jeugdervaringen zoals pesten, mishandeling of emotionele verwaarlozing kunnen in het hier-en-nu nog veel invloed hebben op iemands leven.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Het is in 1989 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna is deze therapie verder uitgewerkt en zijn protocollen ontwikkeld.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Wanneer u iets ingrijpends meemaakt is het vaak mogelijk dit op eigen kracht te verwerken. Soms ontwikkelen zich echter direct aansluitend aan de gebeurtenis, of soms enige of zelfs lange tijd erna, psychische klachten. Deze klachten kunnen bestaan uit:

  • zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis
  • angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks')
  • nachtmerries.
  • angst- en schrikreacties (té heftig reageren op zaken in het hier-en-nu)
  • vermijdingsreacties

Het volledige verhaal...