"Mensen om me heen zeggen de laatste tijd vaak tegen me dat ik heel erg positief veranderd ben."

Haptotherapie bij bevallingsangst

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat vijf tot tien procent van de zwangere vrouwen bovenmatig angstig is voor de bevalling. Bij vrouwen met angst komen meer complicaties en interventies voor zoals: keizersneden zowel op verzoek als spoed, vroeggeboorten en posttraumatische stressstoornis. Bovendien kan stress de groei van de baby negatief beïnvloeden.

Als u angstig bent voor de bevalling, zult u er mogelijk gevoelsmatig niet bij betrokken willen zijn, terwijl dit juist een bijdrage kan leveren aan het goede verloop van de geboorte. Ook is het van belang voor een positieve beleving na afloop. Het is belangrijk uw zorgen te bespreken en er niet mee rond te blijven lopen. Ik heb me gespecialiseerd in het effectief behandelen van bevallingsangst en werk nauw samen met verloskundigen, gynaecologen en psychologen. Het is altijd zinvol om ook de verloskundige of gynaecoloog van uw angst op de hoogte te stellen.

Haptotherapie is een goede keuze. Door toename van het lichaamsbesef, inzicht gevende gesprekken en het ontwikkelen van vaardigheden zoals het leren omgaan met weeën en pijn kan de angst plaatsmaken voor vertrouwen in het eigen vermogen om te bevallen. Waardoor u meer van de zwangerschap kunt genieten en de geboorte met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Indien mogelijk wordt uw partner actief en intensief bij dit proces betrokken waardoor ook zijn vertrouwen toeneemt, hij u tot steun kan zijn bij de bevalling en u zich veiliger voelt.

Vanaf 2013 t/m 2018 is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar het effect van haptotherapie bij bevallingsangst. Ik heb geparticipeerd in dit onderzoek. Op 5 september 2018 is collega haptotherapeut Gert Klabbers gepromoveerd op het proefschrift "Can haptotherapy reduce fear of childbirth. Some first answers from a randomized controlled trial."

Het onderzoek wijst uit dat haptotherapie zeer effectief is bij bevallingangst en aantoonbaar de angst vermindert. Tevens blijkt het een positief effect te hebben op de moeder-kind hechting. Voor meer achtergrondinformatie hierover verwijs ik u naar een artikel op Proscoop.

Het volledige proefschrift kunt u downloaden op de site van de Vereniging voor Haptotherapeuten.